Maharashtra Board HSC Result Date

Maharashtra Board HSC Result

The Maharashtra Board HSC result date is an eagerly anticipated event for thousands of students who have appeared for the Higher Secondary Certificate (HSC) examinations in Maharashtra. HSC results will be announced on May 25, 2023, at 2 pm. Introduction The Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education (MSBSHSE) conducts the HSC examinations … Read more

Maharashtra SSC HSC board result date

Maharashtra SSC HSC Board Result Date

Education is the key to unlocking a bright future, and for students in Maharashtra, the SSC (Secondary School Certificate) and HSC (Higher Secondary Certificate) board exams are crucial milestones. As the exams conclude, students eagerly await the announcement of the Maharashtra SSC HSC board result date. The outcome of these exams determines their academic trajectory … Read more

हॉस्टेल आणि एका बापाच्या मनातील घालमेल | Hostel – Father and Son

Hostel Father Son Last Meet

बाप म्हटलं की कडक, शिस्तप्रिय, रागीट आणि असंवेदनशील प्राणी. मुलांबद्दल त्याच्या मनात प्रेम नाही. अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. पण खरा बाप असा नसतो तो फणसाच्या गरा सारखा असतो. फणसाचा गर जसा आतमध्ये गोड आणि खाण्यासाठी चविष्ट असतो आणि बाहेरून कडक त्याच प्रकारे बाप असतो. बापाला मुलांबद्दल त्याच्या मनात खरंच प्रेम असते. पण तो ते … Read more