Father’s Day 2023

Father's Day 2023

Father’s Day is an annual celebration that honors and appreciates fathers, father figures, and the influence they have on our lives. It is a day dedicated to expressing gratitude, love, and admiration for the incredible men who have played a vital role in shaping us. Why Father’s Day Father’s Day is a celebration that acknowledges … Read more

World Ocean Day 2023

World Ocean Day

The vast expanse of the world’s oceans is not only a stunning spectacle but also a critical part of our planet’s ecosystem. World Ocean Day is a global event that aims to raise awareness about the importance of the oceans and promote actions that ensure their preservation. This article delves into the significance of World … Read more

संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा – Sant Tukaram Maharaj

Sant Tukaram Maharaj

संत तुकाराम महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील देहू गावात झाला. त्यांचा जन्म एका सुसंस्कृत कुटुंबात झाला आणि त्यांचे वडील व्यवसायाने शेतकरी होते. संत तुकाराम महाराज हे एक प्रमुख भारतीय संत आणि कवी होते जे १७ व्या शतकात पश्चिम भारतातील महाराष्ट्र प्रदेशात वास्तव्यास होते. हिंदू धर्मातील वारकरी चळवळीतील एक महान कवी-संत म्हणून त्यांचा आदर केला जातो. “तुकाराम … Read more

World Environment Day

World Environment Day

World Environment Day is celebrated annually on June 5th to raise awareness about environmental issues and encourage global action to protect and preserve the environment. This day provides an opportunity for individuals, communities, and organizations worldwide to come together and take concrete steps toward creating a sustainable future. The theme of the World Environment Day … Read more

गावची यात्रा – Gavachi Yatra

गावची यात्रा (Gavachi Yatra)

गावची यात्रा (Gavachi Yatra) म्हटलं कि जसा एक वेगळाच उत्साह आणि आतुरता सर्वांच्या मनात असते तसाच उत्साह आणि एक आनंद आपल्या मनात असतो. कधी एकदा गावच्या यात्रेचा दिवस उजाडतो. यात्रेसाठी शहरात किंवा नोकरीच्या ठिकाणावरून गावातला प्रत्येकजण जमा होतो. तसेच माहेरवासीन्या आपल्या मुलांबरोबर यात्रेसाठी आणि उन्हाळी सुट्टी घालवण्यासाठी आलेली असती. गावात सर्वांच्याच घरी यात्रेसाठी भरपूर पाहुणे … Read more